ico chci osvc

Chci samostatnost jako OSVČ

 • uzavřeme objednávku na konkrétní projekt v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami
 • stanovíme specifickou cenu za projekt a hodinovou cenu za vícepráce
 • každý měsíc vystavíš fakturu po akceptaci jednotlivých milníků projektu
 • pracovat budeš většinou na straně zákazníka na své vlastní náklady
 • můžeš si u nás zapůjčit pracovníky nástroje (notebook, mobil, auto aj.)
 • získáš výhody ze spolupráce nad rámec měsíční fakturace

Chci pracovat jako zaměstnanec

 • uzavřeme pracovní poměr, který se zakládá pracovní smlouvou
 • každý měsíc Ti bude pravidelně chodit mzda dohodnutá ve mzdovém výměru
 • jako zaměstnavatel Ti budeme vyhledávat adekvátní projekty dle tvé odbornosti
 • pracovat na projektech budeš na naše náklady
 • získáš firemní benefity dle aktuální nabídky

Chci jen částečný úvazek

 • uzavřeme Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti
 • stanovíme si rozsah práce na projektu, na který se dohoda uzavírá
 • dohodneme si specifické podmínky spolupráce
 • tento typ spolupráce aplikujeme většinou na krátkodobou spolupráci
 • každý měsíc Ti bude chodit odměna dle akceptovaného výkazu práce

Kde jsou zásadní rozdíly mezi OSVČ a HPP?

Pracovní poměr nebo podnikání? Čekat každý měsíc na výplatní den nebo aktivně posílat faktury? Je výhodnější pracovat dle zákoníku práce nebo občanského zákoníku?

Přinášíme sadu informací a informačních zdrojů, ale rozhodnutí necháme čistě na Tobě.

 

Zaměstnanec

OSVČ

Právní rámec

Zákoník práce

Občanský zákoník

Pracovní doba

Dle dohody se zaměstnavatelem

Stanovuje si sám

Vyhledávání projektů

Povinnost zaměstnavatele

Hledá si sám alokaci

Odměna

Pevná mzda plus bonusy

Dle výkonnosti, tj. za více odpracované doby více peněz

Odvody státu

Není možné ovlivnit

Lze ovlivnit výší nákladů

Rozvržení pracovní doby

Dle rozhodnutí zaměstnavatele

Určuje si sám

Ukončení spolupráce

2 měsíční výpovědní doba

Dle objednávky/smlouvy. Většinou je nutné dokončit sjednaný objem práce.

Samotný výkon práce

Vykonává osobně

Po vzájemné dohodě může pověřit třetí osobu

Minimální výdělek

ANO

NE

Splatnost odměny

Nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

Dle dohody s objednatelem tj. 14 až 90 dní

Náklady spojeném s výkonem práce

Na náklady zaměstnavatele

Náklady nese sám

Úraz či nemoc

Zákonný nárok na odškodnění

Nutné sjednat komerční pojištění

Dovolená

Minimálně 4 týdny zákonné dovolené

NE

Firemní benefity

Dle nabídky zaměstnavatele

NE

Editováno: 

Ivana Lehkoživová, advokátka

www.lehkozivova.cz 

RM3C3858_web_oříznutá.jpg