ico chci osvc

Chci samostatnost jako OSVČ

 • uzavřeme objednávku na konkrétní projekt v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami
 • stanovíme specifickou cenu za projekt a hodinovou cenu za vícepráce
 • každý měsíc vystavíš fakturu po akceptaci jednotlivých milníků projektu
 • pracovat budeš většinou na straně zákazníka na své vlastní náklady
 • můžeš si u nás zapůjčit pracovní nástroje (notebook, mobil, auto aj.)
 • získáš výhody ze spolupráce nad rámec měsíční fakturace
 • Více o založenípozastavení živnosti a daních

Chci pracovat jako zaměstnanec

 • uzavřeme pracovní poměr, který se zakládá pracovní smlouvou
 • každý měsíc Ti bude pravidelně chodit mzda dohodnutá ve mzdovém výměru
 • jako zaměstnavatel Ti budeme vyhledávat adekvátní projekty dle tvé odbornosti
 • pracovat na projektech budeš na naše náklady
 • získáš firemní benefity dle aktuální nabídky

Chci jen částečný úvazek

 • uzavřeme Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti
 • stanovíme si rozsah práce na projektu, na který se dohoda uzavírá
 • dohodneme si specifické podmínky spolupráce
 • tento typ spolupráce aplikujeme většinou na krátkodobou spolupráci
 • každý měsíc Ti bude chodit odměna dle akceptovaného výkazu práce

Jaké jsou zásadní rozdíly mezi OSVČ a HPP?

Pracovní poměr nebo podnikání? Čekat každý měsíc na výplatní den nebo aktivně posílat faktury? Je výhodnější pracovat dle zákoníku práce nebo občanského zákoníku?

Přinášíme sadu informací a informačních zdrojů, ale rozhodnutí necháme čistě na Tobě.

 

Zaměstnanec

OSVČ

Právní rámec

Zákoník práce

Občanský zákoník

Pracovní doba

Dle dohody se zaměstnavatelem

Stanovuje si sám

Vyhledávání projektů

Povinnost zaměstnavatele

Hledá si sám alokaci

Odměna

Pevná mzda plus bonusy

Dle výkonnosti, tj. za více odpracované doby více peněz

Odvody státu

Není možné ovlivnit

Lze ovlivnit výší nákladů

Rozvržení pracovní doby

Dle rozhodnutí zaměstnavatele

Určuje si sám

Ukončení spolupráce

2 měsíční výpovědní doba (odstupné)

Dle objednávky/smlouvy. Většinou je nutné dokončit sjednaný objem práce.

Samotný výkon práce

Vykonává osobně

Po vzájemné dohodě může pověřit třetí osobu

Minimální výdělek

ANO

NE

Splatnost odměny

Nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

Dle dohody s objednatelem tj. 14 až 90 dní

Náklady spojeném s výkonem práce

Na náklady zaměstnavatele

Náklady nese sám

Úraz či nemoc

Nemocenská

Nutné sjednat komerční pojištění

Dovolená

Minimálně 4 týdny zákonné dovolené

NE

Odpovědnost za způsobenou škodu Do výše 4,5 násobku průměrného výdělku Nutné sjednat komerční pojištění

Firemní benefity

Dle nabídky zaměstnavatele

NE

Rozhodli jste se založit živnost? Povíme vám, jak na to

Založit si živnost není tak těžké, jak se zdá, ale jisté kroky jsou nutné a neměly by být opomenuty. V tomto stručném přehledu se budeme věnovat pouze tzv. "živnosti volné", do které spadají i činnosti z oblasti IT.

Živnost můžete založit jako vedlejší činnost (pokud jste zároveň i zaměstnancem, studentem do 26 let, pobíráte mateřskou či rodičovský příspěvek a další specifické příklady) nebo jako hlavní činnost. Postup založení živnosti je ale u obou případů stejný. 

1. Vyplnění Jednotného registračního formuláře

Základní JRF pro fyzickou osobu i pokyny k jeho vyplnění naleznete ZDE.

✔ tip: Pokud si nebudete jisti či se vám formulář zdá složitý, zajděte osobně na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kde vás celým ohlášením živnosti provedou (nemusí být v místě vašeho bydliště).

  tip: Dobře si rozmyslete, které obory živnosti volné si necháte zapsat. V tomto kroku je možné zapsat libovolné množství oborů spadajících pod živnost volnou (seznam oborů viz odkaz níže), které byste v budoucnu mohli potřebovat, a to vše v rámci základního správního poplatku ve výši 1000 Kč viz níže. Za pozdější doplnění dalšího oboru volné živnosti se platí poplatek ve výši 500 Kč (poplatek zůstává ve výši 500 Kč i při doplnění více oborů najednou).

Seznam oborů činností spadajících do volné živnosti, ze kterých budete vybírat najdete ZDE.

2. Připravte si správní poplatek za založení živnosti ve výši 1.000 Kč

Poplatek je možné uhradit osobně při ohlášení živnosti na živnostenském úřadě (popř. na Czech POINTu) či bankovním převodem.

3. Připravte si potřebné doklady
 • vyplněný JRF (pokud nebudete vyplňovat přímo na živnostenském úřadě při osobním jednání), občanský průkaz
 • v případě, že se místo podnikání nebo provozovna nenachází na adrese vašeho trvalého bydliště, pak si připravte doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor – výpis z katastru nemovitostí (v případě, že danou nemovitost vlastníte), souhlas vlastníka nemovitosti nebo nájemní smlouvu, kde je tento souhlas udělen
 • doklad o úhradě správního poplatku, pokud jste ho již uhradili
4. Zvolte si příslušný živnostenský úřad

Buď obecní živnostenský úřad v místě vašeho trvalého bydliště či jakýkoliv jiný obecní živnostenský úřad (pro přijetí ohlášení je příslušný kterýkoliv obecní živnostenský úřad)

5. Podejte ohlášení

a) osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu (případně na Czech POINTu)
b) poštou na vybraný živnostenský úřad (máte-li vyplněný JRF)
c) online – pokud jste JRF vyplnili online, můžete ho doručit na Elektronickou podatelnu živnostenského úřadu (vyžaduje se uznávaný elektronický podpis) nebo do datové schránky ŽÚ (musíte mít aktivovanou svou datovou schránku)

 tip: nejméně komplikovaná cesta je přes osobní návštěvu živnostenského úřadu, kde vás celým procesem provedou tak, abyste měli vše v pořádku.

 tip: pomocí JRF se lze registrovat zároveň i na České správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně. Doporučujeme se zároveň registrovat k dani z příjmů fyzických osob na finančním úřadě, příslušném dle místa podnikání (podle trvalého pobytu). I s tímto vám na ŽÚ poradí a pomohou. 

6. Získání výpisu ze živnostenského rejstříku

Jsou-li splněny všechny podmínky pro ohlášení živnosti, úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a následně vám vydá výpis.

POZOR: Neplaťte další poplatky – velmi často nový podnikatel do několika týdnů od zápisu do živnostenského rejstříku obdrží dopis, ve kterém je výzva na úhradu poplatku za zveřejnění podnikatele v registru živnostníků. Součástí dopisu je i vyplněná složenka – tento poplatek neplaťte, nejedná se o státní registr. Živnostenský úřad již všechny potřebné registrace provedl.

7. Do několika týdnů obdržíte doporučenou poštou
 1. Rozhodnutí o registraci u finančního úřadu
 2. Oznámení od okresní správy sociálního zabezpečení o výši záloh, které máte hradit
 3. Oznámení od zdravotní pojišťovny o výši záloh, které máte hradit
Důležité:

Hlídejte si obrat! Při překročení obratu 2.000.000 Kč za bezprostředně předcházejících, po sobě jdoucích kalendářních 12 kalendářních měsíců (pozor, nejedná se o kalendářní rok) je nutné registrovat se k DPH. Registraci je nutné provést do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení této částky.

✔ tip: Pro vystavování faktur je možné použít např. www.fakturoid.cz, což je velmi user friendly webová aplikace. V rozsahu, který ze začátku zřejmě budete potřebovat, je zdarma a hlídá vám i obrat.

Jak pozastavit, obnovit nebo zcela zrušit živnost a živnostenský list

Pokud z nějakého důvodu budete chtít svoji podnikatelskou činnost na nějakou dobu přerušit, udělejte to oficiální cestou, abyste nemuseli platit zálohy.

Kromě návštěvy finančního úřadu musíte změnu nahlásit i na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, pokud tak neučiníte a nebudete platit měsíční zálohy, hrozí vám vysoká pokuta.

✔ tip: Jestliže nechcete strávit celý den běháním po jednotlivých úřadech, zajděte na živnostenský úřad, který je pro všechny instituce brán jako centrální. Zde vyplníte formulář změnového listu a změny budou nahlášeny všude za vás.

Jestliže budete chtít svoji živnost opět aktivovat, postačí zase vyplnit změnový list a živnost bude opět zahájena.

Oproti tomu celkové zrušení živnosti je již složitější. Kromě vyplnění formuláře musíte zajít i na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, abyste změnu nahlásili.

Při vymazání z živnostenského rejstříku je důležité podotknout, že k celkovému vymazání nedojde nikdy. Následující 4 roky po ukončení živnosti budou ještě informace veřejné, poté se přesunou do jiné sekce, kde jsou dostupné jen oprávněným osobám.

Jak na daně

Pokud nejste v otázkách daňové problematiky jako doma, doporučujeme poradit se s daňovým poradcem, zda „klasicky“ podávat daňové přiznání nebo zvolit tzv. paušální režim.

Paušální režim

Poplatníkem v paušálním režimu je OSVČ, která:

 • není plátcem DPH
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči němuž je zahájeno insolvenční řízení
 • jejíž roční příjmy z podnikání nepřesahují 2.000.000 Kč
 • není současně zaměstnána na HPP (výjimku tvoří případy jako DPP, kde není podepsáno prohlášení poplatníka daně)
 • vaše další příjmy nepřesahují částku 50 000 Kč za rok. Toto kritérium se týká příjmů z kapitálového majetku (úroky z dluhopisů a podobně), nájmů a ostatních příjmů dle §8–10 zákona o daních z příjmů.

Termín pro podání přihlášky je vždy do 10. 1. roku, kdy hodláte vstoupit do paušálního režimu.

Co zahrnuje paušální daň:

 • zdravotní pojištění
 • pojistné na sociální zabezpečení
 • daň z příjmů

Výhody paušálního režimu:

 • jediným pravidelným měsíčním odvodem poplatník vyřeší všechny své daňové a pojistné povinnosti v průběhu kalendářního roku. Poplatník tak nebude samostatně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění;
 • Po skončení zdaňovacího období odpadá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy pojistného na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Dojde tak k výrazné úspoře času a nezbytné administrativy;
 • Dochází k úsporám nákladů poplatníka souvisejících s pověřováním daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a rovněž s pověřováním účetní k vedení daňové evidence;
 • Předpokladem je rovněž snížení počtu kontrol z finančního úřadu, protože pracovníci finančních orgánů nebudou mít co kontrolovat.
  Další informace k paušálnímu režimu (jednotlivá pásma, výše paušální daně apod.) naleznete např. ZDE.