Czechitas

Czechitas pomáhají ženám a dětem poznat svět informačních technologií. Učí je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizují workshopy na různých úrovních pokročilosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy. Inspirují, vzdělávají a uplatňují nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT.

  • Oblast spolupráce:

Naši kolegové jsou součástí nově vzniklých dlouhodobých kurzů v oblasti testingu, kde v roli koučů a mentorů předávají své knowhow účastnicím jednotlivých školení a workshopů.   

FogLab

FogLab je nově založená společnost - IT laboratoř tvořená několika experty, kde se zaměřují na nejmodernější trendy v QA, Splunku a monitoringu, jejichž cílem je kvalita nad kvantitou.

  • Oblast spolupráce:

Společnost je naším dlouholetým dodavatelem nejrůznějších školení v oblasti testingu.

Prague Scrum Beer

Pražský Scrum Beer je skupina pořádající meetupy pro Scrum nadšence a "praktikanty" této agile metody. Meetupy jsou pořádány pravidelně od roku 2014 a pravidelně jsou na nich diskutována různá témata z oblasti software developmentu těmito metodami jak jinak, než nad půllitrem piva.

  • Oblast spolupráce: 

S pražskou skupinou scrum se pravidelně scházíme na pivních setkáních, která také spoluorganizujeme.

Projektový klub

Projektový klub je nezávislou diskuzní platformou fungující hlavně pro výměnu manažerských zkušeností a dlouhodobý rozvoj lidí řídících projekty. Setkávají se zde jak zkušení, tak i začínající projektoví manažeři. A nebo kdokoliv, koho jednorázově zaujme vybrané téma.

  • Oblast spolupráce: 

S Projektovým klubem spolupracujeme na organizaci meetupů. S Mírou Vlachem, který projektový klub vede, komunikujeme ohledně společných setkávání na zajímavá témata. 

ProTest

Více než 7 let vede skupina lidí kolem testování setkání s prezentacemi a diskusemi o testování a kvalitě softwaru. Lidé v organizačním týmu se mění, ale [PRO] TEST! je stále tady.

  • Oblast spolupráce: 

Se skupinou Protest spolupracujeme na tematických meetupech, na které pravidelně půjčujeme prostory a pomáháme s organizací.

TREDGATE

Tredgate je startupovou vzdělávací společností, která " vše, co dělá, dělá proto, aby zajistila lepší kvalitu ve světě IT. Cílem její mise je moderní svět, kde nás nebudou zatěžovat zbytečné chyby. Její práce je zaměřena na profesionalitu, efektivitu a přátelské jednání. Školeními i jinými činnostmi vytváří novou generaci IT expertů." 

  • Oblast spolupráce:

S Tredgate spolupracujeme na poskytování školení a vzdělávacích kurzů v oblasti testingu a pomáháme jim tak dělat svět lepším místem a vzdělávat tak budoucí generace testerů.