Pááni, tak to byla jízda. Největší účast co jsme na Code Breakers za těch 5 ročníků měli.

Číst dál...

Počátkem května se naši kolegové zúčastnili GLADIATOR RACE. Jak si užili tento náročný den v Tankodromu v Milovicích?

Číst dál...

Otevřená atmosféra, zajímaví lidé a skvěle šlapající organizace. Co víc si přát?

Číst dál...

Od 1. ledna 2019 platí, že se budou zálohy platit v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje.

Číst dál...

Pro rok 2019 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Číst dál...

V dubnu organizujeme již 4. ročník Code Breakers pod záštitou portálu www.contractors.cz. Letos jsme si pro Vás připravili dvě novinky.

Číst dál...

S ohledem na změnu minimální mzdy od ledna 2018 Vám níže poskytujeme aktuální informace k platbám za sociální a zdravotní pojištění pro letošní rok.

Číst dál...

Každému z nás už se jistě někdy stalo, že po odebrání služeb nebo dodání zboží přišla faktura se splatností určenou na 14 dní s okřídlenou větou: “Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.” O platnosti obou těchto požadavků se přitom dá s úspěchem pochybovat.

Číst dál...

V souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. “GDPR”) [1] od května příštího roku stojí jistě za pozornost poslední výkladové stanovisko expertní pracovní skupiny 29 na téma zpracování osobních údajů na pracovišti.[2] Jelikož toto stanovisko se netýká pouze zaměstnanců, ale obecně jakýchkoliv pracovníků v obdobném postavení, tj. typicky také osob poskytujících služby na základě živnostenského oprávnění, je toto stanovisko relevantní prakticky pro všechny podnikatele. Hovoříme-li tedy níže o zaměstnavatelích a zaměstnancích, máme na mysli i subjekty v obdobném postavení na obou stranách.

Číst dál...