Od 1. ledna 2019 platí, že se budou zálohy platit v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje.

Například únorová záloha bude splatná během února (a nikoli až 20. března, jak je určeno stávajícími pravidly). Platba tak bude muset být na účtu sociální správy připsána v období od prvního do posledního dne měsíce. V případě prodlení Vám úřad naúčtuje za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky. To znamená, že v prosinci bude potřeba  uhradit zálohy ve dvojnásobné výši, aby se nedoplatek za prosinec vyrovnal. Pokud se Vám nechce platit v prosinci dvojnásobnou zálohu, umožňuje přechodné ustanovení zaplatit tuto zálohu až ve výsledném vyúčtování a tato platba nebude ze strany sociální správy penalizována.