V souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. “GDPR”) [1] od května příštího roku stojí jistě za pozornost poslední výkladové stanovisko expertní pracovní skupiny 29 na téma zpracování osobních údajů na pracovišti.[2] Jelikož toto stanovisko se netýká pouze zaměstnanců, ale obecně jakýchkoliv pracovníků v obdobném postavení, tj. typicky také osob poskytujících služby na základě živnostenského oprávnění, je toto stanovisko relevantní prakticky pro všechny podnikatele. Hovoříme-li tedy níže o zaměstnavatelích a zaměstnancích, máme na mysli i subjekty v obdobném postavení na obou stranách.

Číst dál...