Home Office (HO) neboli práce z domova  je jedním z nejčastěji skloňovaných sousloví posledních dní. Internet se hemží radami, jak HO zvládnout z mnoha různých pohledů.

Ajťáci píšou o možnostech vzdáleného připojení, odborníci na produktivitu se zabývají organizací práce na HO, propagátoři zdravého životního stylu přidávají tipy na cvičení a právníci radí ohledně nastavení HO hlavně zaměstnavatelům. Co ale znamená HO pro zaměstnance?

Díra v zákoně

Přestože byl zákoník práce v posledních pěti letech novelizován téměř dvacetkrát, podrobnější úpravu práce z domova tam nenajdete. Od doby, kdy začal platit současný zákoník práce, je v něm o práci mimo pracoviště zaměstnavatele jediný paragraf (pro zájemce má číslo 317). A to nám dělá v praxi problémy. Chybí totiž ucelená pravidla, kterými bychom se při práci z domova mohli všichni řídit.

Zaměstnavatel supluje zákonodárce

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou, že zaměstnanec bude pracovat na dálku, musí si pro ni nastavit pravidla. To lze udělat různě.

Zaměstnavatel může vydat vnitřní předpis pro práci na dálku, tzn. dokument, ve kterém jsou popsána práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při HO. Je úplně jedno, jak zaměstnavatel tento dokument nazve, mohou to být pravidla pro home office, pokyn zaměstnavatele k práci z domova či směrnice o práci mimo pracoviště. Podstatný je obsah.

U zaměstnavatelů, kteří mají odbory, mohou být pravidla pro HO začleněna i v kolektivní smlouvě s odbory.

Na práci z domova se s vámi musí zaměstnavatel vždy dohodnout, nemůže vám ji jednostranně nařídit. Dohoda o HO může být samostatným dokumentem, ale může být i součástí pracovní smlouvy. Podmínky pro práci z domova tak mohou být sjednány i v této dohodě či pracovní smlouvě.
Pokud tedy tápete v tom, jaká práva a povinnosti na HO máte, hledejte ve své dohodě se zaměstnavatelem, popřípadě ve vnitřním předpisu o HO (směrnici, pokynu…) či v kolektivní smlouvě.

Kdy můžu pracovat?

Změna oproti běžnému režimu nastává v rozvržení práce. Na HO si totiž pracovní dobu rozvrhujete sami. Určujete si tak sami, kdy začnete pracovat, kdy skončíte a kdy si uděláte přestávku. Limitem je jen celková sjednaná pracovní doba (např. 40 hod./týden).

Zaměstnavatel vám ale i tak může nastavit určitá omezení. Nejčastěji to bude zákaz práce v noci či o víkendech. A nesmíte zapomínat ani na BOZP a povinné bezpečnostní přestávky. Zaměstnavatel po vás může chtít i dostupnost v určité časy či účast na poradách.
I tady pak platí, koukněte do dohody/předpisu o HO.

Kde můžu pracovat?

Práce z domova nemusí být vždy jen prací z vašeho bydliště. Můžete ji prakticky vykonávat odkudkoliv. Má to však své ale. Místo anebo místa výkonu práce jsou totiž esenciální náležitostí pracovní smlouvy, a tak každé místo, odkud práci vykonáváte, podléhá dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem.

Můžete si tak se zaměstnavatelem dohodnout, že tím místem bude celý váš dům či byt, anebo konkrétní pokoj či dokonce konkrétní část pokoje. Stejně tak se můžete dohodnout, že tím místem bude např. coworking či jakékoliv jiné místo, které vám (ale i zaměstnavateli) vyhovuje. Takto sjednaných míst můžete mít i více.

Místo odkud vykonáváte práci tedy musíte mít se zaměstnavatelem vždy sjednáno.

Co mi zaměstnavatel (ne)zaplatí?

Za práci na HO máte samozřejmě nárok na mzdu a některé příplatky, konkrétně:

  • příplatek za práci v noci
  • příplatek za práci v sobotu a neděli

Proto v dohodách o HO často najdete zákaz práce v noci a o víkendech.
O některé části své odměny ale na HO přicházíte, konkrétně:

  • nedostanete mzdu ani náhradní volno za práci přesčas
  • nedostanete mzdu, náhradní volno, ani příplatek za práci ve svátek

Zajímavostí je, že zákonodárci z výčtu odměn, na které nemáte nárok, vypadl příplatek za práci přesčas. Takže, i když nemáte nárok na mzdu za práci přesčas, měli byste mít nárok na příplatek za práci přesčas.

Při práci na HO rovněž automaticky přicházíte o některé náhrady mzdy, např. za vyšetření u lékaře či při zpoždění hromadné dopravy při cestě do zaměstnání.

Kdo zaplatí elektřinu?

I k práci na HO potřebujete nějaké pracovní prostředky, většina z vás alespoň počítač a mobil. Ty vám buď může poskytnout zaměstnavatel, anebo můžete využívat své vlastní. Pokud využíváte vlastní, musí vám za to zaměstnavatel poskytnout náhradu. Její výše závisí na vaší dohodě.

Pro používání pracovních prostředků zaměstnavatele platí i doma pravidla jejich užívání, která máte se zaměstnavatelem dohodnuta. Základním pravidlem je, že je nesmíte využívat pro soukromé účely. I v tomto případě, se můžete se zaměstnavatelem dohodnout jinak a ten vám může používání pro osobní potřebu povolit.

Při práci na HO obvykle spotřebováváte energie a musíte si zajistit internetové připojení. I tyto náklady by vám měl zaměstnavatel nahradit. Většinou to bude nějaká měsíční paušální částka, na které se se zaměstnavatelem domluvíte.

Opět tedy platí, prozkoumejte svou dohodu/předpis o HO.

Zaměstnavatel u vás doma

Zmíněná „díra v zákoně“ působí největší potíže v oblasti BOZP. I když pracujete na HO, má zaměstnavatel ohledně vaší bezpečnosti a ochrany zdraví při praci úplně stejné povinnosti, jako kdybyste byli v práci.

Podmínkou pro „povolení“ práce z domova tak může být i návštěva zaměstnavatele u vás doma právě za účelem kontroly BOZP. V reálném světě k vám spíše zaměstnavatel nikdy nepřijde, ale na papíru si tuto možnost pro svou ochranu vymínit může.

Pokud si totiž doma způsobíte při práci pracovní úraz anebo vám v důsledku práce na HO vznikne nemoc z povolání, zaměstnavatel za ně odpovídá úplně stejně jako kdyby se to stalo na pracovišti.

Pozor, GDPR nespí ani u vás doma

Mezi největší strašáky zaměstnavatelů ve vztahu k HO patří ochrana dat. A to nejenom těch osobních, na které míří proslulé GDPR. Při práci z domova je potřeba chránit všechna data, protože jak víme, ta v dnešním světě mají cenu zlata.

Nezapomínejte tak na pravidla, která máte nastavená za účelem ochrany dat. Nepovalujte nikde pracovní dokumenty, ukládejte soubory na určená místa a hlídejte si, kdo se k vašim pracovním prostředkům, dokumentům a datům dostane, a to obzvlášť, pokud pracujete na veřejných místech.

Závěr

Jak si pravidla pro HO se zaměstnavatelem nastavíte, taková je máte. Abyste věděli, co při práci z domova smíte a nesmíte, nastudujte si svou dohodu se zaměstnavatelem o HO a předpisy zaměstnavatele k HO.

 

Autor:

Ivana Lehkoživová, advokátka

www.lehkozivova.cz 

RM3C3858 web oříznutá

Odběr nových článků

Vyplňte svůj email a přihlaste se k odběru nových projektů.

(Zasíláme nepravidelně)