Zapoj se do naší soutěže a ty nejnadšenější z vás budou odměněni chytrými hodinkami Garmin, které sledují zdraví a jsou skvěle využitelné také při sportovních aktivitách.

A proč?

Pomůžeš nám zdokonalovat a učit naše řešení, které pomocí nástrojů Machine learning (ML) a umělé inteligence (AI) predikuje mnoho respiračních onemocnění dříve, než se projeví v plné síle a umožní tak zahájit včas léčbu.

Toto řešení vyvíjíme, ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Jeho cílem je rozpoznávání příznaků různých nemocí už ve chvíli, kdy ještě nejsou akutní a díky tomu pak snížit šíření nemocí v práci i v domácnostech. Protože je ale každý člověk jiný, potřebuje se naše ML/AI (stejně jako každý člověk) učit. Stále. Čím více, tím lépe. A proto vás žádáme o pomoc.

Pravidla

 • Zašli co největší počet snímků dutiny ústní, zdravé i nemocné
 • Jak mají snímky vypadat?
  • Správné foto: Na fotce jsou jasně viditelné: jazyk, patro, uvula (čípek), mandle (pokud nebyly odoperovány)

 spravne2

  • Nesprávné foto: 

zle2

 • Snímky odešli na telemedicine@principal.cz
  • Maximálně 10 MB na jednu přílohu. Je možné zaslat více samostatných příloh nebo poslat přes úložiště
  • Počet snímků zaslaný jedním soutěžícím není omezen
 • Součástí e-mailu se zaslanými fotografiemi musí být uvedena e-mailová adresa pro komunikaci v případě výhry
 • Snímky zasílej do půlnoci 30.9.2022

Co se snímky budeme dále dělat?

Ze zaslaných snímků budou určeny různé oblasti dutiny ústní, proto je nezbytné, aby na snímcích byly viditelné části: jazyk, patro, mandle (pokud je focená osoba má). Takto klasifikované snímky předáme anonymně naší AI, která si bude testovat správné rozpoznávání, bude se na nich učit a stále zlepšovat. 

Fotky budou použity v souladu se zásadami GDPR a budou použity pouze interně společnosti Principal za výše zmíněnými účely.

Vyhodnocování soutěže

 • Duplicitní snímky budou považovány za 1 snímek započítaný do celkového počtu zaslaných snímků.
 • Soutěžící s nejvyšším počtem platných snímků bude vyhodnocen týmem PRINCIPAL Telemedicine
 • Výherce bude vyhodnocen do 17.10.2022 a následně kontaktován (viz Příloha Pravidla soutěže) 
 • Výherci budou zveřejněni společností Principal do konce října 2022

Ceny

1. místo – chytré hodinky Garmin VivoActive 4
2. místo – chytrý náramek Garmin VivoSmart 5

vyhra2

Co je Principal Telemedicine?

Platforma PRINCIPAL Telemedicine umožňuje vzdálený dohled pacientů a sběr telemetrických dat prostřednictvím měřicích zařízení. Systém poskytuje mobilní nástroje pro komunikaci s pacientem, pro připojení měřících zařízení pro sběr hodnot vitálních funkcí pacienta a parametrů prostředí, pro analýzu dat v reálném čase včetně využití nástrojů AI a pro poskytnutí další péče.

Platforma umožňuje integraci s dalšími zdravotnickými informačními systémy a organizovat skupiny pacientů, lékařů a zdravotníků a vzájemné sdílet data. Naměřené hodnoty pacientů jsou z koncových monitorovacích zařízení přenášeny prostřednictvím mobilních zařízení do vzdálených dohledových systémů, ke kterým přistupují ošetřující lékaři či sestry. Data v systémech mohou být dále analyzována pomocí nástrojů umělé inteligence.