Minulý týden proběhl již druhý Projekťácký mastermind, na který jsme tentokrát, pro velký zájem, museli předčasně zastavit registrace, jinak by byla akce z hlediska počtu lidí těžce organizovatelná.  

Celým mastermindem nás provedl za IPMA Česká republika Honza Slavík ve spolupráci s Alenou Vejsadovou. Za PRINCIPAL se jako organizátor účastnil kolega Zdeněk Culek. 

Jaký byl tento MM? 

Sdílení vlastního know-how, vzájemná podpora účastníků a podobné zapálení do projektového řízení. To jsou naše mastermind projekťácké skupiny. Každý účastník má 2 minuty na prezentaci svého tématu a 2 na minuty na feedback od každého člena. Velmi efektivně si tak dokážeme předávat zpětnou vazbu a reagovat na podněty od ostatních. Snažíme se spolupracovat i mimo mastermind skupiny, a tak jsme si třeba vzájemně vytvořili sdílený dokument, kde si doporučujeme zajímavé webináře, knížky či online školení. 

Jakou formou vlastně taková setkání probíhají?

Mastermind je druh setkání, při kterém se lidé rozčlení do skupin, a v určeném časovém limitu popíší svůj aktuální problém, potíž nebo situaci na projektu, kterou momentálně řeší a rádi by jí zkonzultovali. V rámci skupiny jsou pak témata diskutována, ostatní účastníci sdělují svůj názor, nápady nebo rady vedoucí k vyřešení (pokud ne k úplnému, tak alespoň k posunutí celé situace správným směrem). Na závěr si pak lidé stanová předsevzetí, která se pokusí splnit nebo dodržet do příštího setkání.

Další setkání je naplánováno na 19.5. na 18:30.

Jaké jsou reakce účastníků?

"Prvního MM jsem se nezúčastnil, protože jsem moc nevěřil jeho online formě. Podruhé jsem tomu dal šanci a nelituji. Je to opravdu zajímavý způsob, jak si vyslechnout názory jiných na témata, která vás trápí a zároveň nabídnout  jiný pohled na problémy druhých. Pro navázání kontaktů jedinečná věc." Mojmír Strakoš

A jak akci hodnotí jeden z organizátorů, Zdeněk Culek?

"Už se těším až MM budeme moci uspořádat u nás na Kavčích horách. Je pravdou, že online má svá specifika, ale většina lidí se s tím velmi rychle vypořádala."