Test Stack - Czech testers group

TEST STACK je komunika českých testerů - profesionálů a lidí se zápalem. Neustále rostoucí komunita vytváří bezplatnou platformu
pro sdílení know-how ze všech oblastí zajišťování kvality.

  • Oblast spolupráce: 

V testerské skupině máme mnoho zpřátelených jedinců, se kterými spolupracujeme na meetupech, školeních a vzájemně se podporujeme propagací a vzájemných obohacováním profesní sítě pomocí setkávání a komunikace na různých akcích.