Zásady cookies společnosti Principal Services s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 247 314 55 („PRINCIPAL“) se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na www.contractors.cz („webové stránky“).

Zásady cookies popisují, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány údaje uživatelů webových stránek a jak pomocí souborů cookie či tagů společnost PRINCIPAL získává a zpracovává informace o uživatelích webových stránek. Zásady cookies mají mimo jiné za úkol uživatele webových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.

Co jsou cookies a co tagy? 

COOKIES

Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a číslic, který je uchováván v koncovém zařízení uživatele webových stránek. Prostřednictvím cookie souboru může společnost PRINCIPAL rozpoznat chování uživatele na webové stránce a zjistit oblasti zájmu uživatele. Hlavním účelem cookies je umožnit návštěvu webových stránek způsobem, který bude pro uživatele komfortní, více osobní a dokáže zohlednit individuální potřeby uživatele webu.

Soubory cookies

 • slouží k efektivní navigaci na webové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají zaznamenávat statistiky návštěvnosti webových stránek;
 • napomáhají zobrazovat na webové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

TAGY

TAG – je obecný název pro prvky kódů, které se nacházejí na webových stránkách. Většina tagů jednoduše popisuje obsah stránky, ale některé typy tagů obsahují programové prvky nebo do stránky vkládají dynamický obsah, například video nebo zvukové soubory. Některé tagy mohou shromažďovat údaje o uživatelích webových stránek i bez použití souborů cookie.

Jak se cookies dělí

Cookies lze dělit na základě několika kritérií, přičemž jednotlivé cookies lze různě kombinovat.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • cookie první strany (first party cookies) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.
 • cookie třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • relační cookies (session cookies), které jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s webovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • permanentní cookies (persistent cookies), které můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka tohoto období závisí na zvoleném nastavení webového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze cookies dělit na:

 • nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali.
 • analytické cookies se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak uživatelé webové stránky používají, např. na které stránky chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem uživatelé tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.
 • funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují ale informace, které by Vás dokázaly identifikovat.
 • reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

 

Nastavení a popis cookies na těchto webových stránkách

 • Nastavení cookies včetně podrobného popisu, k čemu jsou jednotlivé cookies využívány, jejich vydavatele a doby expirace.

 

 Aktuální seznam cookies je dostupný také prostřednictvím jednotlivých webových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje/Nastavení.

Jak lze vyjádřit (ne)souhlas

Souhlas s cookies (analytické/statistické, funkční, marketingové) včetně tagů můžete vyjádřit prostřednictvím cookie lišty (banner) a/nebo rovněž prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V nastavení webového prohlížeče můžete odmítnout soubory cookies nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení webového prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně nezbytných cookies), nemusíte získat přístup do některých částí webových stránek.

Nastavení webového prohlížeče

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci webových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na Váš uživatelský dojem. Oblasti webových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.
K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

Cookies třetích stran

PRINCIPAL integruje do webových stránek také obsah třetích stran, jako jsou např. služby následujících poskytovatelů: Facebook, Google, Seznam. Tyto cookies používáme pro lepší cílení a vyhodnocování kampaní, do cookies nikdy neumisťujeme citlivá data. Pokud jste se rozhodli odvolat svůj souhlas s použitím cookies, budou Vám k dispozici pouze ty funkce naší webové stránky, které Vám můžeme zajistit bez použití těchto cookies. V takovém případě Vám oblasti webové stránky, které potenciálně nabízejí technickou možnost integrace obsahu třetích stran a nastavení cookies třetích stran, nejsou k dispozici.
PRINCIPAL prostřednictvím společností Google, Facebook Inc. a Seznam.cz využívá marketingové nástroje, které pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, co již webovou stránku navštívili. Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam webu vypnout na níže uvedených stránkách:

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

A co na závěr?

Společnost PRINCIPAL je oprávněna Zásady cookies kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. V případě úprav těchto Zásad cookies oznámí společnost PRINCIPAL uživatelům tyto změny vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli možnost seznámit.
Zásady cookies jsou platné a účinné od 1.1.2022.