920,- Kč Praha 5 hod

Dokážeš určit, kolik potřebuješ mít testovacích scénářů, abys správně otestoval/a daný produkt? Víš, jak do testů zpracovat velké množství vstupních údajů a kombinací dat? 

Číst dál...

1690,- Kč Praha 8 hod

Chceš se naučit psát automatizované testy a nemáš představu, co to skutečně obnáší a jak začít? Ukážeme Ti, jak postupovat a zaměříme se na důležité otázky, na které narazíš při automatizaci systémových a integračních testů.

Číst dál...

920,- Kč Praha 4 hod

Uvažuješ o pozici business analytika? Chceš se dozvědět, čemu se věnuje, co je náplní jeho práce a kde jsou největší úskalí business analýzy? Co je nejdůležitější při sběru požadavků u investora? Získej praktický přehled o business analýze a o náplni práce analytika.

Číst dál...

690,- Kč Praha 3 hod

Jsou projektová rizika Tvou noční můrou? Neměj z nich obavy, počítej s nimi a aktivně s nimi pracuj. Identifikuj a definuj je tak, aby bylo možno najít optimální strategii pro jejich minimalizaci a eliminaci. Základem je správné určení a popis rizika tak, aby všechny zúčastněné strany porozuměli jeho podstatě a dopadům na projekt.

Číst dál...

690,- Kč Praha 3 hod

Metoda Logické rámcové matice (LRM)

Potřebuješ přehledně zachytit rozsah projektu nebo jeho části? Využij Logickou rámcovou matici. Výstupem je dokument o délce 1-2 strany A4. Hned při zahájení projektu a určování strategie nastavíš jasná očekávání, a to u všech zainteresovaných stran - projektového týmu i investora.

Číst dál...

690,- Kč Praha 3 hod

Reporting a zápisy ze schůzek jsou klíčovou administratinou v řízení projektu. Jak ale reporting dobře nastavit a realizovat? Na kurzu se naučíš, co a jak reportovat, aby příjemci reportu měli ty správné informace pro jejich business a chtěli reporty číst. Máš těžkou hlavu ze zápisů z projektových schůzek? Máme pro tebe řadu praktických doporučení, se kterými zápisy i reporting hlavě zvládneš. 

Číst dál...

300,- Kč Praha 2 hod

Příprava odhadů pracnosti nemusí být magickou činností a křišťálová koule není jediným nástrojem. Jaké techniky jsou vhodné a co je třeba zajistit? Jak se vyhnout problémům s chybnou interpretací? Poznejte skutečnosti a omezení, které je nutné vzít do úvahy, protože mohou mít zásadní dopady na projekt. 

Číst dál...

920,- Kč Praha 5 hod

Jsi na projektu sotva pár dnů a už máš za úkol připravit kvalitní test analýzu? Nebo se chceš posunout z role testera do role test analytika? Spolehlivě Tě na tuto roli připravíme. Seznámíš se se základní teorií test analýzy a naučíš se základní techniky na reálných příkladech z praxe.

Číst dál...