Jaké otázky je dobré si klást, pokud stojím na rozcestí zaměstnaneckého poměru či samostatného podnikání?

 • Potřebuji kvůli stávajícím či budoucím finančním závazkům pravidelný pevný měsíční příjem?
 • Potřebuji kvůli svému pocitu bezpečí a komfortu pravidelný pevný měsíční příjem?
 • Jaký je můj zdravotní stav?
 • Vyhovuje mi, když směr a pokyny udává někdo jiný a já „pouze“ naplňuji zadané cíle?
 • Mám či nemám problémy s autoritami?
 • Jsem týmový hráč?
 • Jsem sólista?
 • Vyhovuje mi pevná pracovní doba?
 • Je pro mě dostatečná délka dovolené poskytovaná zaměstnavatelem?
 • Je po mé práci/specializaci dostatečná poptávka?
 • Jsem schopný si sám sehnat dostatečné množství zakázek?

Hlavním rozdílem mezi zaměstnancem a osobou pracující na IČO je aspekt závislé práce. Závislá práce je definována zákoníkem práce a upravuje vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (viz zde).

Základní definice jsou:

 • vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, zaměstnanec pracuje jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
 • Naopak OSVČ pracuje na vlastní odpovědnost, vlastním jménem a většinou pro vícero zákazníků.

Jaké jsou základní rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ?

 

Zaměstnanec

OSVČ/Kontraktor

Právní rámec

Zákoník práce

Obchodní zákoník

Pracovní doba

Nejvýše 40 hodin týdně

kontraktor si stanovuje sám

Rozvržení pracovní doby

Dle rozhodnutí zaměstnavatele

kontraktor si určuje sám

Samotný výkon práce

Zaměstnanec vykonává osobně

kontraktor může pověřit třetí osobu

Minimální výdělek

ANO

NE

Náklady spojeném s výkonem práce

Zaměstnanec odvádí práci na náklady zaměstnavatele

Náklady nese kontraktor sám

Úraz či nemoc

Zákonný nárok na odškodnění

Nutnost sjednat si komerční pojištění

Dovolená

Minimálně 4 týdny zákonné dovolené

NE

Benefity

ANO - dle nabídky zaměstnavatele

NE