Pokud řešíte otázku peněz a jak to chodí s jejich výplatou od zaměstnance nebo klienta, více se dozvíte níže v článku.

Zaměstnanec

Jako zaměstnanec máte v zásadě tři možnosti.

 • Můžete uzavřít pracovní poměr, který se zakládá pracovní smlouvou (viz zde)
 • Dále můžete uzavřít jednu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Uzavřít můžete dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (viz zde)

Mzdu za vykonanou práci je zaměstnavatel povinen poukázat zaměstnanci na bankovní účet  nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Zaměstnavatel s Vámi musí sjednat pravidelný termín výplaty mzdy (viz zde). Jako zaměstnanci Vám tedy pro vyplacení mzdy stačí podepsat pracovní smlouvu nebo jednu z dohod. O vše ostatní se již postará Váš zaměstnavatel.

OSVČ

Pokud jste se rozhodli pro samostatné podnikání, čeká Vás několik další nutných kroků.

 1. Návštěva živnostenského úřadu – vyplnit jednotný registrační formulář, čímž se se přihlásíte zároveň k dani z příjmů, k sociálnímu i zdravotnímu pojištění
 2. Způsob účtování - musíte učinit rozhodnutí, zda povedete daňovou evidenci, klasické účetnictví anebo budete na konci roku zdaňovat paušálem
 3. Zřídit si datovou schránku (ta je zatím dobrovolná, avšak vám v hodně věcech může usnadnit komunikaci s úřady)
 4. Jak fakturovat - vytvořit si formulář na vystavování faktur (viz zde)  nebo si vybrat z mnoha online nástrojů např. www.fakturoid.czwww.idoklad.cz nebo www.fakturace.cz nebo si vybrat externího poradce (využít můžete i námi doporučené).

Abyste dostali zaplaceno za své služby či produkty, bude Vás jistě zajímat, co vše musí obsahovat daňový doklad. Jedná se buď o zjednodušený daňový doklad, běžný daňový doklad nebo souhrnný daňový doklad. 

 

Co musí obsahovat daňový doklad?

 1. označení osoby, která uskutečňuje plnění
 2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění
 3. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 4. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 5. evidenční číslo daňového dokladu
 6. rozsah a předmět plnění
 7. den vystavení daňového dokladu
 8. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty
 9. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 10. základ daně
 11. sazbu daně
 12. výši daně

více se můžete dočíst zde