Pro rok 2019 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

 

 

Výše minimální zálohy 2019?

Od kdy se nová záloha platí?

Zdravotní pojištění 2 208 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2019

 

Sociální pojištění 2 388 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak novou vyšší minimální zálohu platíte
po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019